top of page

Olukorrad, kus oma ettevõtte väärtuse ning seda mõjutavate tegurite mõistmine võib olla kriitilise tähtsusega nii isiklike kui äriliste eesmärkide saavutamiseks:

  • Äritegevuse arendamine ja laiendamine

  • Ettevõtte müük

  • Põlvkondade vahetuse planeerimine

  • Väljumisstrateegia rakendamine

  • Varade kaitsmine

finantsanalüüs
finantsanalüüs 1

TOP 101 Läti väärtuslikumat ettevõtet on ühiskondlikult oluline projekt, mida koostatakse koostöös Nasdaq Riiaga alates 2005. aastast. Edetabel TOP 101 Eesti väärtuslikumat ettevõtet koostati esmakordselt koostöös Nasdaq Tallinnaga 2020. aastal.

Topi avaldamisega soovitakse tekitada avalikku arutelu kolmel ettevõtte väärtusega seonduval teemal: ettevõtte väärtus M&A kontekstis – aidata mõista paremini ettevõtete ostu, müügi ja ühinemiste taga olevaid motiive; Eesti ja Baltikumi konkurentsivõime ja ettevõtte väärtus kui oluline mõõdik ettevõtte edasise arengu seisukohalt ning selle olulisuse rõhutamine.

Alates 2021. aasta septembrist koostab Prudentia Tallinn koostöös Siena Secondary Fund-iga edetabelit TOP30 Eesti kõige väärtuslikumat tehnoloogiaettevõtet. TOPTechi missiooniks on koondada kokku kõige väärtuslikumad kohalikud tehnoloogiaettevõtted ning pöörata avalikkuse tähelepanu nende panusele Eesti majandusse.

Finantsanalüüs ja ettevõtte väärtuse hindamine

Prudentia koostatud ettevõtte väärtushinnang annab üksikasjaliku ülevaate ettevõtte finantsseisundist, mis omakorda aitab teha teadlikke ärilisi otsuseid ja valmistuda ka potensiaalseks tulevaseks tehinguks, isegi kui seda tehingut ei plaanita teostada lähiajal.

 

 

bottom of page