top of page

Finantskirjaoskuse arendamine ühiskonnas on Prudentia missioon

Prudentia on võtnud eesmärgiks panustada ühiskonda läbi erinevate haridustegevuste, mis edendavad finantskirjaoskust, julgustavad avalikke arutelusid ettevõtete väärtuse teemal ja toetavad kohalikku ettevõtlust, tõstes seeläbi Balti riikide konkurentsivõimet.


Aprillis viis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Prudentiaga läbi ettevõtete müügiprotsessi teemalise koolitusseminari. Seminaril rääkis Prudentia Tallinna juhtivpartner Illar Kaasik kuidas ja millal on mõistlik ettevõtte müügiprotsessi alustada, milline võib olla müügiobjekt ja tehingu vorm, milliseid partnerid kaasatakse tehingu edukaks teostamiseks, kuidas hinnatakse ettevõtte väärtust jne. Koolitus oli Prudentia poolne panus ettevõtjate teadlikkuse suurendamiseks ettevõtte müügiprotsessi läbiviimisest.


Heaks traditsiooniks on kujunenud ka koostöö Baltimaade parimate haridusasutustega. Käesoleva aasta aprillis viisid Prudentia Riia ja Tallinna töötajad taaskord läbi külalisloengu Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Seekordsel loengul tutvustati juhtumianalüüsi vormis Interneto vizija omandamistehingut Miss Group'i poolt 2020. aasta lõpus. Prudentia täitis selles tehingus Miss Groupi kohaliku nõustaja rolli. Läbi külalisloengute panustab Prudentia kooli õppetegevusse ning üliõpilaste akadeemilisse ja professionaalsesse arengusse.

Prudentia Riia kontor on olnud projekti Võimalik Missioon (Iespejama Misia) pikaaegne partner. Projekti peamine eesmärk on teadvustada ja kinnistada Lätis haridust kui väärtust, aidates andekatel kõrgkoolilõpetajatel saada inspireerivateks õpetajateks ja tulevasteks juhtideks. Võimaliku Missiooni eesmärk on tõsta ühiskonnas õpetajaameti staatust ja suurendada õpilaste motivatsiooni õppida ning saada ühiskonnaelus aktiivseks osalejaks. Lisaks rahalisele panusele on Prudentia olnud osaline ka mitmetes projektiga seotud õppeprogrammides.

Comments


bottom of page