top of page

TOP101 Debate: Kuidas toetab riigiettevõtete noteerimine majanduslikku arengut?

12. aprillil toimus Riias Prudentia ja Nasdaq Riia initsiatiivil TOP101 Debate, mis oli pühendatud riigi osalusega ettevõtete rollile majandusarengus.

TOP101 Debate korraldajate eesmärk oli tõsta poliitikakujundajate, poliitikute, ettevõtete, investorite ja teiste oluliste sidusrühmade teadlikkust ja arusaama riigiettevõtete noteerimise kasudest ühiskonna jaoks.

„Läti otsustetegijad on aastakümneid põrgatanud ideed noteerida riigiettevõtted ilma konkreetsete tulemuste või selgete otsusteta. Läti maksab selle otsustamatuse eest ränka hinda", - rõhutas Prudentia juhtivpartner Kārlis Krastiņš.

Rahvusvahelised eksperdid ja riigi otsusetegijad ning arvamusliidrid arutasid riigiettevõtete noteerimist kui võimalust suurendada oma panust riikliku majanduse arengus - ergutades kasvustrateegiaid, läbipaistvust ja vastutust sidusrühmade ees, võttes aluseks rahvusvahelised kogemused ning hiljutised näited Baltimaadest.

TOP101 Debate esinejad:

· Tālis Linkaits, Transpordiminister

· Hannes A. Takacs, ECM ja CMI juht, Capital Markets Development, EBRD

· Valdo Kalm, Tallinna Sadam, tegevjuht

· Rafael Szczepaniak, EMEA Emerging Markets Coverage, tegevjuht, UBS IB

· Pawel Szaja, Shearman & Sterling LLP, partner

· Pēteris Stepiņš, Swedbank Pension, tegevjuht

· Reinis Bērziņš, Development Finance Institution Altum, tegevjuht

TOP101 Debate arutelu austasid oma kohaloluga osalejad Baltimaadest, Poolast, Ungarist, Suurbritanniast ja Jaapanist.

Ürituse videosalvestusi näeb siit: TOP101 Debate video

bottom of page