top of page

Prudentia korraldas Lätis juhtiva liiklusohutustoodete ja püsiva teemärgistuse pakkuja KMK Projekts

Väga lühikese aja jooksul – kõigest 5 kuu jooksul - on Prudentia korraldanud tehingu Lätis juhtiva liiklusohutustoodete ja püsiva teemärgistuse pakkuja KMK Projekts 100% aktsiate müümiseks Saksamaa turuliidrile AVS Verkehrssicherung. 2018. aasta jaanuaris omandas investeerimisfond Triton Partners AVS Verkehrssicherungi enamusosaluse. Triton Partnersi portfellis praegu tegutseva 35 ettevõtte käive on kokku umbes 13 miljardit eurot. KMK Projekts aktsiate ost oli esimene tehing pärast AVS Verkherssicherungi omandamist investeerimisfondi poolt ja esimene investeering Baltimaades. Prudentia oli KMK Projekts eksklusiivne finantsnõustajana selle müümisel AVS Verkehrssicherungile.

bottom of page