top of page

Latvenergo hoiab Läti kõige väärtuslikuma ettevõtte staatust, näidates väärtuse olulist tõusu

Täna, 18. oktoobril kuulutati pressikonverentsil välja Prudetia ja Nasdaq Riga iga-aastane TOP101 Läti kõige väärtuslikum ettevõte. Ka sellel aastal tunnistati AS Latvenergo Läti kõige väärtuslikumaks ettevõtteks; selle väärtus tõusis 2017. aasta edetabelis võrreldes eelmise aastaga 34%.

First time in the history of TOP101 Latvia’s Most Valuable Enterprises, AS Latvijas valsts meži has moved to 2nd place reaching the assessment of EUR 893,1 Mio.

„Energia on väga dünaamiline ja selgelt määratletud ja ilmne murestrateegia - mitmekesistada tegevust, omandada uusi turge ja ärivaldkondi, saades tänapäevaseks energiaettevõtteks - on sellistes tingimustes väga oluline. Teisisõnu, meie strateegia põhiolemus on - samm edasi. Kui varem konsolideerisime oma positsioone Baltimaade traditsioonilistes ärisegmentides, siis nüüd püüdleme toodete mitmekesistamise, uuenduste, digitaliseerimise ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtu poole. Sellega oleme markeerinud oma edasise arengu ja edu,“ sõnas AS Latvenergo juhatuse esimees Aris Zigurs. Materiaalse väärtuse olulisel suurenemisel edestab AS Latvenergo peaaegu kaks korda TOP101 nimekirjas väärtuselt teist ettevõtet - AS Latvijas valsts meži. Esmakordselt Läti kõige väärtuslikumate ettevõtete TOP101 ajaloos on AS Latvijas valsts meži tõusnud 2. kohale, väärtusega 893,1 miljoni eurot.

TOP101 nimekirjas 3. koha hõivas sellel aastal tänavune väärtuse kasvu liider - SIA Mikrotīkls, mille hinnanguliseks väärtuseks on 689,3 miljonit eurot, mis on 65% enam võrreldes eelmise aastaga. SIA Mikrotīklsi võib nimetada Läti kõige kiiremini kasvavaks ettevõtteks, kuna sellel on kümne aasta jooksul õnnestunud jõuda Läti kõige väärtuslikumate ettevõtete TOP101 51. kohalt 3. kohale, suurendades oma väärtust enam kui 11 korda. „Teeme TOP101 juba 12 aastat ja meil on hea meel selliste Läti majanduse sündmuste üle, mis on positiivselt mõjutanud ka TOP101 Läti kõige väärtuslikumate ettevõtete koguväärtust. Viimase aasta jooksul on see kasvanud 15,7 miljardilt eurolt 17,6 miljardi euroni ehk 12%. Eriti tuleb esile tõsta töötleva tööstuse kasvu tööstustoodete valdkonna 34% kasvu. Märkimisväärselt kasvanud väärtusega Latvenergo on kinnitanud oma positsiooni Läti kõige väärtuslikuma ettevõttena ning samal ajal on ettevõttest saanud Baltimaade väärtuselt kolmas ettevõte, “ märkis rahulolevalt Prudentia juhatuse esimees Karlis Krastins.

„Ettevõtte pikaajaline areng on tihedalt seotud juhtimispraktika ja ettevõtte nõukogu eduka tööga,“ rõhutas Nasdaq Riga juhatuse esinaine Daiga Auziņa-Melalksne. „Viimase aasta jooksul on riigiettevõtete juhtimisvaldkonnas tehtud märkimisväärseid edusamme. Ettevõtete läbipaistvus, kättesaadava teabe hulk ja sellest tulenevalt saavutatu ühiskonnale tagasiandmine on paranenud. See on omakorda toonud kaasa suurema vastutuse nõukogu tasandil ja valitsuse distantseerumise nendest ettevõtetest, kuna riigiettevõtetes peavad nõukogu sõltumatud liikmed peavad moodustama vähemalt poole nõukogust. Arvan, et nimetatud muudatused on hõlbustanud arutelu hea juhtimise olulisuse üle ka erasektoris, mis suurendab üldiselt Läti konkurentsivõimet.“

bottom of page