top of page

Prudentia abiga asutati Baltikumi üks suurimaid piimatöötlemisettevõtteid - Food Union

Strateegiline investor Andrey Beskhmelnitsky ostis 2011. aastal Läti ühe suurema piimatöötlemisettevõtte - Rīgas Piena Kombināts. Sellega alustas A. Beskhmelnitsky Läti piimatööstuse konsolideerimist. Pärast ettevõtte omandamist suunas investor oma fookuse kõrgema lisandväärtuse loomisele ning asus rohkem eksportima. Selles tehingus oli Prudentia müügi poolel. 

 

Vahetult pärast seda, 2011. aasta lõpus, osteti veel üks tugeva kaubamärgiga piimatöötlemisettevõte - Valmieras Piens. Jätkates konsolideerimisprotsessi ja suurendades piimatööstuse efektiivsust, ühendati 2012. aasta alguses kaks ettevõtet - Rīgas Piena Kombināts ja Valmieras Piens. Selle ühinemisega loodi Food Union grupp. Selles tehingus esindas Prudentia ostjat ning nõustas ühinemistehingut. 

 

Kõige hiljutisem tehing Lätis oli Rīgas Piensaimnieksi lisandumine kontserni. Tehing sõlmiti 2015. aasta sügisel ning tehingu pidid heaks kiitma Läti ja Leedu konkurentsiametid. Selle tehingu käigus nõustas Prudentia ostjat. 

9-_T6A6289-BalticPictures.lv.jpg

Kārlis Krastiņš: Food Union on suurepärane näide turu konsolideerimisest Lätis

 

Food Union Groupi võib esile tuua kui suurepärase näite kuidas Lätis turgu konsolideerida ja rahvusvaheliselt laieneda. Rīgas Piena kombināts ja Valmieras Piens ühinemine 2012. aastal tulemusel loodi Baltikumi piimatöötlemise tööstuses üks suurim tegija, mis 2016. aastal saavutas ligi 250 miljonit eurose kogumüügi tulemuse. See laienemine sai nii lühikese aja jooksul võimalikuks tänu ühinemis- ja omandamistehingutele. Ilma juba nimetatud tehinguteta Lätis, kus Prudentia tegutses konsultandina, on Food Union sõlminud veel mitmeid tehinguid välismaal, näiteks Eestis, Taanis, Norras, Rumeenias ja Valgevenes. Lisaks on ettevõttel õnnestunud laieneda Hiinasse, mis näitab, et ettevõte mõtleb ülemaailmsele laienemisel peale.

 Food Unioni lugu võib inspireerida teisi Läti ettevõtteid ja tootjaid ning see on suurepärane näide sellest, kuidas läbimõeldud ühinemis- ja omandamisstrateegia abil saab suhteliselt lühikese aja jooksul saavutada suuri eesmärke. Oleme väga uhked, et Prudentia osales sellise eduka kontserni loomisel. 

bottom of page