top of page

Prudentia ühiselt korraldatud tehing 560 miljoni euro suuruse rahastuse kaasamiseks on edukalt lõpule viidud

Pärast 2 aastat kestnud läbirääkimisi on Prudentia edukalt lõpetanud OOO «Аэроэкспресс» ühiselt korraldatud tehingu, meelitamaks ligi rahvusvahelisi eksporditoetusi, võlgade finantseerimist uute rongide ostmiseks ning olemasolevate laenude ja võlakirjade refinantseerimist 560 miljoni euro väärtuses. Tehing viidi lõpule 2013. aasta lõpus.  OOO «Аэроэкспресс» on eraomandis olev reisijate raudteeveo-ettevõte, mis pakub transporti Moskva kesklinnast kolme suurima linna lennujaama.

bottom of page