top of page

TOP101 metoodika ülevaade ja täpsemalt pankade väärtustest

On hea meel, et seekord me TOP101 metoodikas muudatusi ei teinud. Nii see võikski jääda, kuid oleme alati avatud TOPi kvaliteedi nimel metoodika üle arutlema.


Üks tehniline täpsustus siiski, mis otseselt ei ole metoodikaga seotud. Nimelt, seekord otsustasime, et jätame EV/EBITDA kordajate võrdlusgruppidest välja Vene ettevõtted, mille turuväärtused võivad seoses sanktsioonide ja Vene finantsturgude isoleeritusega olla moonutatud. Selle otsuse mõju ei ole märkimisväärne, kuna Vene ettevõtete osakaal kogu Euroopa noteeritud ettevõtete hulgas on väike.


Selle aasta TOPis on meil eraldi Eesti Energia ja Enefit Green. Viimane on nüüd börsiettevõte ja seoses sellega eraldasime ta emaettevõttest, mille tõttu langes eelmise aasta TOPi võitja Eesti Energia väärtus eelmise aastaga võrreldes.


Eelmisel aastal otsustasime, et börsiettevõtete puhul võtame aluseks börsihinna ja selle baasilt arvutame ettevõtte väärtuse ehk lihtsustatult öeldes liidame börsihinnale juurde netovõla, mis on võlad miinus raha ja raha ekvivalendid. Selguse huvides juhin tähelepanu veel sellele, et finantsteenuste pakkujate puhul me hindame omakapitali väärtust, sest pangandus on suure finantsvõimendusega tegevusala ja pankade kohustuste struktuur ei ole võrreldav tavaettevõtete omaga.


Börsil kaubeldavate pankade nagu Coop ja LHV väärtus on võetud nende börsihindade alusel seisuga 30.06.2022. Sellest ajast on LHV väärtus 11.11.2022 seisuga langenud 12% ja Coop Panga väärtus tõusnud 10%. Seoses sellega on edetabelis LHV väärtus mõnevõrra kõrgem, kui praegune börsihind peegeldab. Eelmisel aastal oli vastupidi. Kuigi me võiksime ju arvutada börsiettevõtete väärtused võimalikult värskete andmete alusel, siis väärtuste võrreldavuse huvides me seda ei tee, kuna börsil mittenoteeritud ettevõtted avaldavad oma aruanded üldjuhul kord aastas.


Kaks näitajat, mis on pankade puhul olulised, on ROE (Return on Equity) ja P/B (Price to Book). Kõrgema ROE näitajaga pangad on turul kõrgemalt hinnatud ehk mida kõrgem on panga omakapitali tootlus, seda kõrgem on tema väärtus. Bigbanki puhul oleme seda arvesse võtnud, kuna panga ROE on tunduvalt kõrgem Euroopa keskmisest näitajast. Bigbanki väärtus võiks edetabelis olla tegelikult veelgi kõrgem, sest ROE näitajad on Bigbanki ja näiteks LHV puhul vastavalt 21% ja 26% ja LHV P/B näitaja 3,7. Kes soovivad hinnata Bigbanki väärtust LHV-ga võrreldes, siis Bigbanki omakapital oli 2021.a. lõpu seisuga 186 miljonit. Usun, kui Bigbank oleks börsil noteeritud, siis oleks tema väärtus kõrgem. Seda võimalust tasuks kaaluda. LHV ja Coop Panga näol on positiivsed näited olemas.

Luminori ROE on teistest Eestis tegutsevatest pankadest ja üldse Euroopa keskmisega võrreldes kehvapoolne. Viimased paar aastat on see olnud 2% ligi samas, kui Põhja-Euroopa ja Baltikumi börsidel kaubeldavate pankade keskmine on 9-10% ja Prudentia TOP101s olevate Eestis tegutsevate pankade puhul lausa 16%. Sellele vaatamata ei ole me Luminori puhul korrektuure teinud seni. Luminori omakapitali suurus oli 2021.a. lõpu seisuga 1549 miljonit (sisaldab ka Läti ja Leedu filiaale), mis jäi alla vaid Swedbanki 1734 miljonile. Miks ROE nii madal on (Swedbankil on see 11%), seda ei oska öelda.


Pankadest tahaksin eraldi õnne soovida SEB Pangale kõige kõrgema üldse corporate governance tulemuse eest meie edetabelis. See on 95 punkti 100 võimalikust. Keskmine tulemus on 35,5. Palju õnne!


Kuna Prudentia tegeleb ettevõtete ostu-müügi nõustamisega, siis on paslik üle korrata, et TOP101 väärtusi ei peaks võtma kui indikatsiooni ostu-müügi tehingute hinnatasemetele. Hind kujuneb siiski läbirääkimiste käigus ja kogu protsess on individuaalsem ja põhjalikum.

Comments


bottom of page