top of page

TOP101 Debatt: Tehnoloogia muutmine äriväärtuseks

Tänu tehnoloogilistele uuendustele on maailm ühe enam globaliseerunud ning nendest on saanud ka peamine tõukejõud ettevõtete edasi arendamisel. Tehnoloogia on osa meie igapäevaelust. Arengud selles valdkonnas on ülemaailmsed ning uute ja täiustatud lahenduste kasutuselevõtt toimub jätkuvalt üha kiirenevas tempos. Olles mõjutatud globaalsetest trendidest, peavad ka Balti riikide ettevõtted oma äritegevust moderniseerima. Vastasel juhul ähvardab neid oht maha jääda.


25. novembril 2020 toimus TOP101 debatt: Tehnoloogia muutmine äriväärtuseks. Debati korraldajateks olid Prudentia, Nasdaq Riia ning Confidentus. Debati käigus arutlesid osalejad arengute üle digitaalvaldkondades – milliseid väljakutseid ning võimalusi toovad need endaga kaasa ning milliseid tehnoloogiaid võib pidada neljanda tööstusrevolutsiooni pöördepunktideks Balti riikides. Osalejad: Juhan-Madis Pukk, Flowit; Jānis Čupriks, Datakom; Andres Agasild, Markit; Gatis Ošs, Squalio; Andžej Šuškevič, Baltic Amadeus; Evita Lune, Pedersen & Partners; Zane Čulkstēna, ERDA un Kim?. Moderaator: Anna Andersone, Riga TechGirls.Comments


bottom of page