top of page

Tänavuse TOP101 Eesti väärtuslikuim ettevõte on Swedbank Eesti 1,5 miljardi eurose hinnasildiga

Firmade ostu ja müügi nõustamise ettevõtte Prudentia ning Nasdaq Tallinna poolt koostatud värske TOP101 Eesti väärtuslikemate ettevõtete edetabeli kolm esimest olid 2021. aasta lõpu andmete põhjal Swedbank Eesti väärtusega 1,5 miljardit eurot, Luminor Bank 1,3 miljardit eurot ja Graanul Invest 1,3 miljardit eurot.

TOP101 tänavuse võitja ja eelmisel aastal teisele kohale tulnud Swedbanki juhatuse esimehe Olavi Lepa sõnul on Eesti kõige väärtuslikuma ettevõtte auhind suureks tunnustuseks nii Swedbanki klientidele, töötajatele kui koostööpartneritele. „Swedbank on Eesti kõige suurema turuosaga pank ning Eesti majanduse üks mootoritest, mille käimashoidmine on igapäevaselt suur ja pidev töö, mida ilma pühendunud meeskonnata ja lennukate ideedeta ei saaks teha.“


TOPi koostamise eestvedaja, Prudentia juhtivpartneri Illar Kaasiku sõnul on tänavune võitja Swedbank olnud kõigis seni koostatud Eesti väärtuslikumate ettevõtete TOPides esikolmikus ning tegu on stabiilselt tugeva ning nii omanikele kui ühiskonnale lisaväärtust loova ettevõttega. Tänavusest edetabelist avanev üldpilt nõuab aga Kaasiku sõnul suuremat süvenemist ja mõjude hindamist. „Kuna TOPi koostamise aluseks olev andmestik fikseeriti 31. detsembri 2021 seisuga, siis ei peegeldu siin veel paljude ettevõtete jaoks Ukraina sõja, kiiresti kasvanud energiahindade ja Eestis süvenenud inflatsiooni suured mõjud,“ märkis ta.


2022. aasta edetabelis on nelja esimese hulgas kolm edukat finantsasutust ja alles viies on eelmise aasta võitja Eesti Energia. „TOP101 eelmise aasta võitja Eesti Energia tänavust tulemust mõjutas eduka IPO teinud Enefit Greeni eraldamine emaettevõttest, sest lähtusime põhimõttest, et IPO teinud ettevõtted on edetabelis kajastatud eraldiseisvatena,“ selgitas Kaasik. „Arvestades mõlema ettevõtte suuri arenguplaane, saame juba lähiaastail põnevusega jälgida, kas üks neist jõuab TOPi võitjaks ka eraldiseisvalt.“


Nasdaq Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul on TOP101 edetabeli koostamine ühiskonna tähelepanu juhtimine Eesti majanduse mootoritele ning ka neile tegureile meie ühiskonnas ja majanduselus, mis ettevõtete väärtust kõige rohkem mõjutavad. Loomulikult on vahetuim tagasisidemehhanism ettevõtte väärtuse hindamisel see, kui firma on börsil noteeritud, kuid esimene ja vajalik samm väärtuse analüüsi ja mõistmise teel on tema sõnul TOP101 sarnane andmestik.


Eesti väärtuslikumate ettevõtete TOP101 eristub Kaarel Otsa sõnul mitmetest Eestis koostatavatest ettevõtluspingeridadest sellega, et parimate väljaselgitamisel arvestatakse mitte ainult käibe-, kasumi- ja kasvunumbritega: „Ettevõtetele antakse ka selge tagasiside, kuidas neid vaatab ja hindab ühiskond, keskkond ja rahastajad. Edetabeli kokkupanekul annab Nasdaq Tallinn hinnangu ettevõtte läbipaistvusele läbi ühingujuhtimise (Corporate Governance) skoori, mis ettevõtte lõplikku väärtust mõjutab kuni 20% ulatuses,“ märkis ta.

2022. aasta TOPis on suurimad võitjad puidu-, energeetika- ning meditsiinisektori ettevõtted, kusjuures märgatavalt paranesid nii nimetatud sektori ettevõtete majandustulemused kui firmaväärtused. Energeetikasektori ettevõtete väärtuse kasvule aitas kaasa EBITDA kordajate kasv pea 55% võrra.


Photo: Delfi Media. From the left: I.Kaasik, Managing Partner, Prudentia Tallinn; O.Lepp, CEO, Swedbank Estonia, R.Sikkut, Minister of Economic Affairs and Infrastructure; A.Virkebau, CEO, Delfi Meedia; K.Ots, CEO, Nasdaq Tallinn.

Suurimad väärtuse kasvatajad protsentides olid tänavuses TOPis EfTEN Real Estate Fund 4, LHV Pank, Gren Eesti AS, Lemeks AS, Nortal Group Holding, Thermory AS ja Stora Enso. Suuremad langejad olid AS Nordmet ja Admiral Markets Group AS, mis kaotasid pea poole oma väärtusest.


TOP101 ettevõtte koguväärtus kasvas 2022. aastaks 29,6 miljardi euroni võrreldes aastataguse 28,9 miljardi euroga, väärtuse kasv statistiliselt oleks olnud suurem siis, kui metoodikast tulenevalt poleks toimunud Eesti Energia AS-i ja Enefit Green AS-i lahutamist.


Minimaalne väärtus, mida pidi ettevõtte näitama saamaks TOP101 tabelisse, oli 2022. aastal 84,36 miljonit eurot, mis on 2,2% vähem kui aasta varem. Samuti vähenes oluliselt TOP 5 ettevõtete koguväärtus. Kui eelmise aasta TOPis oli selleks 8,2 miljardit eurot, siis tänavuses on see 6,4 miljardit. Samal ajal TOP101 koguväärtus kasvas ca 750 miljoni euro võrra, mis viitab sellele, et peamiselt kasvas TOPi keskel asuvate ettevõtete väärtus. Üle 1 miljardi eurose väärtusega ettevõtteid on tänavuses TOPis 8, mis on kahe võrra rohkem kui eelmisel aastal.


Prudentia Tallinn koostöös Nasdaq Tallinnaga koostab juba 4. aastat TOP101 Eesti väärtuslikuma ettevõtte edetabelit, eesmärgiga edendada Eesti kapitaliturgu ja Eesti ettevõtjate panust Eesti majanduse jätkusuutlikusse. Eesti ettevõtjad loovad töökohti ning riigi toimimiseks vajalikku maksutulu. 101 väärtuslikuma ettevõtte nimekirja koosseisu ja koguväärtuse muutus iseloomustab seda, kuhupoole liigume ja mis meid ees ootamas on.


Eesti 2022. aasta kõige väärtuslikumate ettevõtete TOP101 täielik loetelu on saadaval veebilehel www.top101.ee. Edetabeli põhjalik tutvustus koos lisamaterjalide ja intervjuudega ilmub ka Delfi Ärilehe TOP101 rubriigis ja Eesti Ekspressis.


Comments


bottom of page