top of page

Ettevõtte üleandmisest neljanda tööstusrevolutsiooni ajastul

Ärileht, Tallinn, 04.04.2021. Tänavu 20. augustil möödub 30 aastat hetkest, mil taastati Eesti Vabariik. 30-aastaseks saab ka Eesti ettevõtlus. 1991. aastal 40-aastased olnud ettevõtjad saavad nüüd 70-aastasteks. Juba mõnda aega käib Eestis ettevõtete üleandmisprotsess, mis tuleneb ettevõtja – ettevõtte omaniku –

vanusest.


Oma elutööks olevast ettevõttest väljumiseks on mitu võimalust: võib jätkata pereettevõttena, kaasates võimalikult varajases faasis juhtimisse sugulasi- pereliikmeid. Ettevõtte võib võõrandada ka uutele omanikele, mõningatel juhtudel on võimalik müüa ka mõni ettevõtte omandis olev vara ja lõppkokkuvõttes jätkata rantjee-elu. Ettevõtte üleandmine omaniku küpsesse ikka jõudmise tõttu on loomulik protsess, mida ei tasuks karta.


Üldjuhul on äriühing, mille omanik üle annab või müüb, kümme või rohkem aastat vana - kaua tehtud ja kaunikene. Kuid nii nagu ettevõtte arendamine, on ka sellest väljumine aega nõudev protsess. Majanduskeskkond on muutlik ja kui just ei plaanita jätkata pereettevõttena, siis majanduslanguse perioodil ettevõttest väljumine on oluliselt keerukam ja vähem tulus.

Seega tuleb omanikul esmalt enda jaoks vastused leida paljudele konkreetsetele küsimustele. Milline on õige aeg võimalikuks tehinguks; millises vormis ja struktuuriga peab olema üleantav äritegevus; milline on õiglane hind ja tehingu formaat; millised kohustused ja ka riskid jäävad ettevõtjale peale tehingu lõpetamist; keda kaasata partneritena protsessi läbi viima? Õnneks saab ettenägelik ettevõtja tavaliselt kõige sellega tegeleda mõistlikus ja enda poolt paika pandavas ajagraafikus.


Keskmiselt võtab ettevõttest väljumise protsess aega 6-12 kuud, kuid koos ettevalmistava perioodiga võib praktikas aega kuluda kaks-kolm aastat. Täiendavalt tuleb arvestada asjaoluga, et tihti peab vana omanik osalema ettevõtte juhimises ka pärast ettevõtte müügitehingut: selleks, et juhtimine sujuvalt üle anda ja uus omanik saaks üle võtta ka kõik äriga seotud protsessid-oskused-teadmised.


Põlvkondade vahetust pole peatanud isegi COVID-19 ja 2020. aasta oli vaatamata tervisekriisile ettevõtete müügitehingute poolest aktiivne aasta. Üks märgilise tähendusega müügitehing oli automüügiettevõtte Silberauto müük Vehole. Veel 2007. aastal kirjutas asutaja Väino Kaldoja, et ta ei müü Silberautot kunagi. 2020. aastal sai aga tehing järsku tehtud. Mis siis vahepeal muutus, peale selle, et omanik oli 13 aastat vanemaks saanud?


Üksiktehingu analüüsimiseks ja mõistmiseks vaatame suuremat pilti. 18. sajandi keskpaiku, kui leiutati aurumasin, algas esimene tööstusrevolutsioon. Teine tööstusrevolutsioon algas 20. sajandi alguses, kui Henry Ford võttis autotööstuses kasutusse konveierliinid. Kolmas töösturevolutsioon toimus 1980. aastate algul ja seda võib nimetada arvutipõhise tootmise ajastu alguseks. Praegu on käimas neljas tööstusrevolutsioon, mille märksõnadeks on asjade internet ja küber-füüsiliste süsteemide ajastu. Neljanda tööstusrevolutsiooniga kaasnevad kiired muutused ärimudelites ja väärtusahelates. Just see, et ka autode jaemüügis on oodata lähiaastatel põhimõttelisi muudatusi, oli põhjus, miks omanik otsustas Silberautost väljuda.


Maailmas aset leidvate muutuste kiirust kirjeldab näiteks tõsiasi, et kui veel kümme aastat tagasi olid Eesti investorite väärtuslikumad ettevõtted pangad ja energeetikavaldkonna tegijad, siis aastal 2020 on väärtuslikud Skype, Bolt, Wise (Transferwise). Hiljutises uudises Wise’i börsileminekust hindavad eksperdid ettevõtte väärtust tõusvat miljardite dollariteni.

Muutused, mis 1960. aastatel võtsid aega ühe kümnendi, võivad täna toimuda aasta-paariga. Ka see teadmine peaks andma meile ainest mõtlemiseks, millal on mõistlik oma äritegevus üle anda kas pereettevõtte vormis või leida ärile uus omanik. Vajaduse korral on alati võimalik kaasata ka nõustajaid ja eksperte, kelle soovitustele ja ettevõtja ärivaistule tuginedes sünnivadki mõistlikud otsused.

Comments


bottom of page