top of page

Toimub TOP101 debatt: Ettevõtte väärtuse loomine

Projekti TOP101 väärtuslikumad ettevõtted algatajad, Prudentia ja Nasdaq Riia korraldavad 14. mail koostöös IR Naudaga TOP101 debati, et analüüsida Läti ja Eesti majanduskeskkondi mõlema riigi väärtuslikumate ettevõtete kaudu, tuues välja erinevused ning mõju majandusarengule ja kogu ühiskonnale.

Prudentia ja Nasdaq Riia, kes on regulaarselt koostanud Läti väärtuslikumate ettevõtete edetabelit, ühendasid jõud Nasdaq Tallinnaga, et koostada 2019. aasta seisuga analoogne edetabel Eesti kohta. Edetabel avaldati Tallinnas käesoleva aasta aprillis. Projekti eesmärgiks on algatada avalik arutelu ettevõtete rolli üle Eesti ühiskonnas ja majanduses.

Kuigi 2018. aastal oli Läti SKP üle 3 miljardi euro võrra suurem, kui Eestis (vastavalt 29,1 miljardit eurot ning 26 miljardit eurot), ületas Eesti TOP101 ettevõtete koguväärtus (20,7 miljardit eurot) Läti oma (16,9 miljardit eurot). Eesti kõige väärtuslikumate ettevõtete EBITDA marginaal (26%) oli märkimisväärselt kõrgem, kui Lätis (16%), mille tulemusena olid Eesti ettevõtted ka kõrgemalt hinnastatud.

“Globaalsel tasemel on Balti riikide majandused väga sarnased: me oleme võrreldavad pindala, rahvaarvu ning majandusliku struktuuri poolest. Kuid võrreldes Läti ja Eesti TOP101 edetabeleid näeme siiski ka märkimisväärseid erinevusi,” tõi välja Prudentia juhtivpartner Kārlis Krastiņš. “TOP101 edetabelid toovad välja kitsaskohad, millega mõlemad riigid peaksid tegelema, et parandada oma konkurentsivõimet ja muuta Balti regiooni investeeringute jaoks atraktiivsemaks,” ta lisas.

“Eesti TOP101 esiviisikus on kaks börsil avalikult kaubeldavat ettevõtet, Lätis on aga viie väärtuslikuma ettevõtte seas kaks riigile kuuluvat ettevõtet. See näitab selgelt, et Eestis mängib kapitaliturg majanduses palju suuremat rolli. Edetabelitest selgub ka, et võrreldes Läti ettevõtetega, on Eesti ettevõtted läbipaistvamad ning nad avaldavad avalikkusele oma äritegevuse kohta rohkem informatsiooni, mille tulemusena on Eesti TOP101 koguväärtus suurem,” märkis Daiga Auzina-Melalksene, Nasdaq Riia tegevjuht.

Eesti ja Läti edetabelid erinevad ka kapitali päritolu poolest. Läti TOP101s moodustavad väliskapitali omanduses olevad ettevõtted 53,6% koguväärtusest; Eestis on nende ettevõtete osakaal kõigest 38%. Ettevõtteid, kelle enamusosalus kuulub välismaistele aktsionäridele, on Lätis (64) märkimisväärselt rohkem, kui Eestis (46). Nende koguväärtus Lätis on 9,1 miljardit eurot ning Eestis 7,9 miljardit eurot.

TOP101 debatis analüüsitakse muu hulgas ettevõtete väärtusi mõjutavaid trende ja olulisemaid tegureid ning hetkel veel suures osas kasutamata võimalust kaasata kapitali börsidelt. Arutelus osalevad:

Viljar Arakas, Eften Capitali tegevjuht;

Tõnu Palm, Luminor Eesti peaökonomist;

Jaan Luts, TMB Element kaasomanik ja nõukogu liige;

Aigars Ruņģis, Valmiermuiža pruulikoja kaasomanik;

Daiga Auziņa-Melalksne, Nasdaq Riia tegevjuht;

Sulev Raik, Prudentia Tallinn partner;

Kārlis Krastiņš, Prudentia Riia juhtivpartner.

Debatt toimub inglise keeles ning selle viib läbi üks Läti juhtivamaid ajakirjanikke ja kommentaatoreid Pauls Raudseps.

Ürituse formaat: Zoom Live Event videokonverents.

bottom of page