top of page

Kus asub Teie ettevõtte potentsiaalne ostja?

27.10.2016 toimus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Investment Agency OÜ koostöös korraldatud seminar „Kuidas müüa oma elutööd?“. Järjekorras juba neljas elutöö müügi seminar keskendus sel aastal küsimusele - Kus asub Teie ettevõtte potentsiaalne ostja?

Avalike suhete kujundamisega Baltikumis tegeleva ettevõtte KPMS partner Margus Mets tegi ülevaate ettevõtte avaliku kuvandi loomisest.

Margus rääkis ettevõtte maine mõjust ettevõtte väärtusele ning sellest kui palju maksab hea maine. Näitena tõi välja Coca-Cola kaubamärgi, mis 2002. aasta seisuga maksis 130 miljardit USD, samal ajal oli ettevõtte maise vara väärtuseks „ainult“ 21 miljardit USD. Seega kaubamärgi väärtusest 5/6 moodustab hea maine.

Turundusse ja kommunikatsiooni investeerides on oluline vanade klientide hoidmine ja mitte keskendumine pelgalt uute klientide püüdmisele. Kogu oma fookust ei tohiks kunagi suunata turundusele jättes ettevõtte põhitegevuse piisava tähelepanuta.

M&A tehingute nõustamisega tegeleva konsultatsiooniettevõtte Investment Agency partner Illar Kaasik tegi ülevaate erinevatest hindamise meetoditest:

  • Turupõhine lähenemine - hindamismeetod annab kõige õiglasema tulemuse stabiilse majandusolukorraga ettevõtete puhul. Hindajad kasutavad turupõhise metoodika puhul võrdlevaid kordajaid, mille kohta saab informatsiooni Damodarani andmebaasist, turul toimunud sarnaste ettevõtete ostu-müügitehingutest ja erinevate piirkondade börsidelt.

  • Tulupõhine lähenemine – meetod annab kiiresti kasvavate ettevõtete puhul täpsema tulemuse. Antud meetodi puhul diskonteeritakse tuleviku rahavood nüüdisväärtusesse. Hindamismudeli komponentide kohta saab informatsiooni Damodarani andmebaasist.

  • Varapõhine lähenemine – kasutatakse tihti siis, kui ettevõte ei tooda kasumit. Hindamisel tuleb arvesse võtta ka vara realiseerimisega seotud kulud nagu näiteks täituritasu, kinnisvaramaakleri tasu, riigilõivud ja seadmete demonteerimise ja transpordikulud jne.

Tavaliselt kasutavad hindajad erinevate meetodite kaalutud keskmist, andes erinevatele hindamismeetoditele suurema või väiksema kaalu, sõltuvalt ettevõtte arengufaasist. Tulu- ja turupõhise hindamismeetodi puhul kasutatakse Damodarani andmebaasi, mis sisaldab rohkem kui 41 000 börsiettevõtte andmeid üle maailma. Andmebaas sisaldab informatsiooni sektoripõhiste võrreldavate kordajate, diskontomäära ning rahavoogude prognoosi komponentide jne kohta. Peale Damodarani andmebaasi kasutavad hindajad ka börsil tegutsevate ettevõtete kohta olevat informatsiooni ning samuti lähipiirkonnas toimunud ettevõtete ostu-müügitehingute kättesaadavat informatsiooni. Aswath Damodarani taustast – New Yorgi ülikooli Stern´i ärikooli professor, kes on alates 1998. aastast üliõpilaste kaasabil kogunud ja avaldanud börsil noteeritud ettevõtete hinna statistikat rohkem kui 41 000 börsiettevõtte kohta üle maailma.

Triniti advokaadibüroo partner Tõnis Tamme rääkis Vendor Due Diligence´st (edaspidi VDD) ehk müüjapoolsest ettevõtte müügieelsest auditist. VDD tagab ettevõtte “majapidamise“ korrastamise ja müüja jaoks riskide ja nende maandamise võimaluste õiglase hinnangu.

Tõnis rääkis sellest, et kõik kokkulepped peaksid olema kirjalikult vormistatud, töölepingud võiksid olla ühtses vormis. Üle vaadata tasub ka seosed ning lepingulised suhted emaettevõtte ning tütar- ja sidusettevõtete vahel – vormistada puudulikud kokkulepped ja lepingud. Loomulikult on teemakäsitlus laiem: kaubamärgi kaitse, servituutidega seonduv, kaua tegutsenud ettevõtte puhul võivad olla tekkinud riskid, mis on seotud vahepeal toimunud seadusemuudatustega. VDD ei ole vajalik väikeste ettevõtete puhul, kus auditikulu võib tehingu mahu mõistes olla ebamõistlikult suur.

Põhjused miks tehingud tihti ebaõnnestuvad:

  • Olulised asjaolud jäävad teisele poolele avaldamata (või tehakse seda liiga hilja);

  • Riske liialdatakse/alahinnatakse, riskianalüüs ei jõua nende sisulise teadvustamise ja maandamiseni;

  • Potentsiaalsed riskid/kohustused ületavad poolte taluvuspiiri.

VDD aitab tehingu ebaõnnestumise riske vähendada.

Diskussiooni käigus andis Finantskonsultant partner Jelena Scheberina soovitusi finants- ja maksualase Due Diligence läbiviimise osas. Ta juhtis tähelepanu kolmele aspektile:

  • Korrasta raamatupidamine - Kontrolli, et raamatupidamises oleks kajastatud kogu ettevõtte vara ning vara ei oleks alla hinnatud.

  • Kontrolli, kas ettevõte koosneb ainult sellest varast, mida on vaja põhitegevuseks. Kui ei, siis on võimalik reorganiseerimise käigus kanda osa mittevajalikust varast teise ettevõttesse (jagunemine, ettevõtte osa müük jne).

  • Kui osade/aktsiate omanik soovib peale oma osade/aktsiate müüki veel investeerida, siis kindlasti tasub hinnata osade üleviimist eraisiku omandist äriühingusse, võttes sealjuures arvesse kõiki eeliseid ja kaasnevaid riske.

Ivars Pinkulis noorempartner Läti suurimas M&A nõustamisteenuseid pakkuvas ettevõttes Prudentia rääkis sellest, millistest Eesti ettevõtetest võiksid Läti investorid huvitatud olla. Prudentia kuulub Global M&A võrgustikku, mis ühendab nõustajaid ligi 40-s riigis 5-l kontinendil üle maailma.

Ivars võrdles oma ettekandes Eesti ja Läti majandusi. Samuti tõi näiteid suurematest ettevõtete ostu-müügi tehingutest Eesti ja Läti ettevõtete vahel näiteks: Graanul Investi laienemine Lätti, Food Unioni Premia ost, Kohila Vineeritehase ostmine Latvijas Finieris poolt ja Eften Capitali ärikinnisvara ostud Lätis.

Alates 2011. aastast on Eesti ettevõtted Lätis ostnud 36 ettevõtet ning Läti ettevõtted Eestis samal perioodil ainult 8. Läti ettevõtjate fookus on suunatud rohkem lõuna ehk Leedu ja Poola suunas, mistõttu on Eesti ettevõtjate investeeringuid Lätis rohkem kui vastupidi.

Viktor Mironov ärinõustamisteenuseid pakkuvast Soome-Vene ühisettevõttest Team Consulting Group andis soovitusi kuidas Vene investorite jaoks atraktiivne olla.

Kuigi Vene investorid mäletavad nõukogude ajast Praha ja Viini kõrval ka Tallinnat tuleb arvestada sellega, et Eesti on siiski väike riik ja lennuühendused Praha suunas on paremad.

Vene investorite jaoks on olulised: isiklikud suhted, vene keele oskus, ka soovitakse saada kontrolli ettevõttes ning tootlust oodatakse vähemalt 15% aastas. Nad teevad välisinvesteeringuid peamiselt ettevõtetesse mis tegutsevad investorile tuttavas valdkonnas.

Soomes M&A tehingute nõustamisega tegeleva ettevõtte Translink Corporate Finance mis ühendab 30-st riigist üle 600 nõustaja partner Mikko Katramo tõi näiteid, milliste tehingute nõustamisega nemad viimastel aastatel on tegelenud.

Peamiseks müügi põhjuseks on omanike suundumine väljateenitud vanaduspuhkusele. Teostatud tehingutena võib nimetada: Kultakeskuse müüki kus ostjateks oli ettevõtte juhtkond, HopLop´i müügitehing investeerimisfondile, kes vajasid Saksamaale laienemiseks lisainvesteeringut. Enamik ettevõtete müüjaid on vanuses 50+ aastat, vanim oma ettevõtet müünud omanik oli 94-aastane. Soome M&A turg on viimase kolme aasta jooksul olnud languses, vähenedes pea kolm korda, praegune seis näitab juba märke paranemisest. 2016. aastal loodetakse tehingute aktiivsuse väikesele tõusule.

Hetkel on Soomes üks kasvufaasis olevatest valdkondadest ehitussektor. Teenustest IT sektor, kus lähiaastatel oodatakse Soome IT ettevõtete suuremamahulist sisenemist Eesti turule ja ehitussektor, mille huvi Eesti turu vastu on kasvanud ning võib endaga kaasa tuua uusi M&A valdkonna ülevõtmisi Soome ettevõtete poolt Eesti turul. Paraku on kogu Eesti majandus väiksem, kui seda on Helsingi majandus, kuigi elanikke on Eestis kolm korda rohkem kui Soome pealinnas. Seetõttu suuremamahulist ettevõtete ülevõtmistelainet oodata ei ole. Samas Soome ettevõtjate huvifookusesse jääb Eesti veel tõenäoliselt mõneks ajaks just oma odavama tööjõu poolest.

Esinejate presentatsioonidega saab tutvuda: http://www.koda.ee/koolitused-uritused/koolitused/kuidas-muua-oma/

Illar Kaasik Investment Agency partner

Eva-Ell Paalimaa Investment Agency kommunikatsioonijuht

bottom of page